Rekisteriseloste

Laadittu 5.3.2018

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste, Studio Saarisen asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä
Studio Saarinen (Y-tunnus: 2838933-7)
Koulukatu 36
60100 Seinäjoki

0401891040 (Studio Saarinen)
mail[at]studiosaarinen.fi

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Niko Saarinen
0401891040 (Studio Saarinen)
mail[at]studiosaarinen.fi

3. Rekisterin nimi
Studio Saarisen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään Studio Saarisen asiakassuhteiden ja asiakasyhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää profilointiin mainosten kohdistamiseksi. Henkilötietojen käsittely voidaan erikseen tehtävillä sopimuksilla ulkoistaa toimeksisaajalle, kuten mainos- tai markkinointitoimistolle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään käyttäjän antamat tiedot:

  • Sukunimi ja etunimi

  • Sähköpostiosoite sekä puhelinnumero

  • Osoite- ja tilaustiedot

  • Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien tarpeelliset asiointi-, tunniste- ja tekniset tiedot mm. evästeet sekä muut tarvittavat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Studio Saarinen saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Osa näistä palvelimista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön. 

Rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi. Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.     

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti Studio Saarisen valitsemille yhteistyökumppaneille (esim. ajanvarausjärjestelmä). 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei missään vaiheessa luovuteta sivullisille. Henkilötietoja käsitellään parhaiden tietosuojakäytäntöjen mukaisesti sekä tietosuojaa koskevia lakeja noudattaen. Rekisteriä ylläpidetään ATK-tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin sekä salasanoin ja muiden tarvittavien suojausjärjestelyjen avulla. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

10. Tarkistusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Studio Saarinen, Koulukatu 36, 60100 Seinäjoki. Tietoja voidaan tiedustella myös henkilökohtaisesta em. osoitteessa aukioloaikojen puitteissa. Tarkistus voidaan tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

11. Tietojen korjausvaatimus
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjausvaatimukset tulee toimittaa kirjallisesti osoitteella Studio Saarinen, Koulukatu 36, 60100 Seinäjoki; soittamalla, käymällä studiolla tai sähköpostilla.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.